DEKANLIK

 
 

Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ
DEKAN VEKİLİ

 

Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZCAN  
DEKAN YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Evrim ÇAĞLAYAN
DEKAN YARDIMCISI

Özgür SAN 
FAKÜLTE SEKRETERİ