DEKANLIK

 
 

Prof.Dr. Hasan GÖKKAYA
DEKAN VEKİLİ

Doç.Dr. Anıl Ertok ATMACA 
DEKAN YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZCAN 
DEKAN YARDIMCISI

Sabri KARAGÖZ 
FAKÜLTE SEKRETERİ