DEKANLIK

 
 

Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ
DEKAN VEKİLİ

 

Doç.Dr. Anıl Ertok ATMACA 
DEKAN YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZCAN 
DEKAN YARDIMCISI

Özgür SAN 
FAKÜLTE SEKRETERİ