FAKÜLTE KURULU


FAKÜLTE KURULU

Başkan

Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ
(Dekan, Müzik Bölümü Başkan Vekili)

   

Profesör Üye

Prof. Dr. Mustafa YAŞAR

   

Profesör Üye

Prof. Dr. Ahmet DEMİR

   

Profesör Üye

Prof. Dr. Ayşe NALLI

   

Doçent Üye

Doç. Dr. Anıl ERTOK ATMACA

   

Doçent Üye

Doç. Dr. Meltem ÖZKAN ALTINÖZ

   

Dr. Öğr. Üyesi Üye

Dr. Öğretim Üyesi Cemal ÖZCAN

   

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Raşit ESEN

   

Resim Bölüm Başkanı

Doç Dr.Meral BATUR ÇAY

   

Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KOCALAN