FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Prof. Dr. Anıl ERTOK 
(Dekan)

   

Profesör Üye

Prof. Dr. Mustafa YAŞAR

   

Profesör Üye

Prof. Dr. Ahmet DEMİR

   
Profesör Üye

Prof. Dr. Meral BATUR

 
   

Doçent Üye

Doç. Dr. Raşit ESEN
 

   
Doçent Üye

Doç Dr. Ozan EROY 
 

   
Dr. Öğr. Üyesi Üye

Dr. Öğretim Üyesi Övgü ÖZPARLAK