FAKÜLTE YÖNETİM KURULU


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Prof. Dr. Anıl ERTOK ATMACA
(Dekan)

   

Profesör Üye

Prof. Dr. Mustafa YAŞAR

   

Profesör Üye

Prof. Dr. Ahmet DEMİR

   
Profesör Üye

Prof. Dr. Nuray Türker
   

Doçent Üye

Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Raşit ESEN

   
Doçent Üye

Resim Bölüm Başkanı

Doç Dr. Meral BATUR ÇAY

   
Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Övgü Özparlak