DEKANLIK

 
 

Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ
DEKAN 

 

Dr. Öğretim Üyesi Cemal ÖZCAN  
DEKAN YARDIMCISI

Dr. Öğretim Üyesi Evrim ÇAĞLAYAN
DEKAN YARDIMCISI

Özgür SAN 
FAKÜLTE SEKRETERİ