DEKANLIK

 
 
 
Prof. Dr. Anıl ERTOK
DEKAN

Dr. Öğretim Üyesi Cemal ÖZCAN  
DEKAN YARDIMCISI

Dr. Öğretim Üyesi Evrim ÇAĞLAYAN
DEKAN YARDIMCISI

Özgür SAN 
FAKÜLTE SEKRETERİ