MİSYON&VİZYON

MİSYONUMUZ

Kültür ve sanat alanında insanoğlunun yarattığı yerel ve evrensel değerleri, akla ve gerçeğe dayanan ve birbirini doğrulayan bilgi, yöntem ve yasalar aracılığı ile araştırmak, gerek çevre organizasyonunda gerekse duygu ve düşüncelerin sergileniş ve paylaşımında insan ve doğa sevgisinin, etik ve estetik değerlere karşı duyarlılığın, bilimselliğin ve evrenselliğin esas alınmasını egemen kılmak, fakültemizin misyonudur.

VİZYONUMUZ

Bilim ve Sanat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapılması, eserler verilmesi ve yeni tasarımlar gerçekleştirilmesi; Fiziki yapılanmada bireyin tüm gereksinmelerini  karşılayabileceği açık, yarı açık ve kapalı mekanlara sahip olunması, fakültemizin vizyonudur.