Arş. Gör. Pınar Çanakçı şefliğindeki sanal koromuzun icrası
Arş. Gör. Pınar Çanakçı şefliğinde oluşturulan, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Sanal Korosu Blue Skies ile bizlerle...