Özel Yetenek Online Başvurularla ilgili Önemli Duyuru
***Özel Yetenek Sınavı Online Başvuru süresi uzatılmıştır. Sınav tarihlerinde yeniden düzenleme yapılmıştır.***

Online başvurusunu tamamlayan adayların başvuru onay durumunu sisteme tekrar giriş yaparak takip etmeleri gerekmektedir. Adaylar sistemde "Başvurularım" kısmından onay durmunu kontrol edebilir ve gerektiğinde sistemden kendisine iletilen mesaja istinaden tekrar işlem yapmak durumunda kalabilirler.

2020 Özel Yetenek Sınavına girmek isteyen  adaylarımızdan bazılarının online başvurularını tamamlayamadıkları görülmüştür. Adayların başburularını tamamlamış olmaları için gerekli bilgilerle birlikte yüklenmesi zorunlu olan belgeleri eksiksiz olarak yükleyip başvuruyu onaylamaları gerekmektedir, aksi takdirde  yarım kalan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu durumda olan adaylar daha önce aldıkları şifreyle giriş yapıp işlemlerine devam edebilirler.

Sanal dosya/Portfolyo içeriğine ve video için istenen özelliklere 
dikkat edilmelidir. Bu dosyalarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Adayların bu husuları göz önünde bulundurarak başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

***
Resim ve Grafik Tasarımı Bölümleri için özel yetenek sınavına başvuru yapan ve değerlendirme sonucuna göre kesin kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıracak olan adaylardan portfolyoda yer alan çalışmalarının asılları ve imzalı teyid yazısı (ileri bir tarihte web sayfasında yayımlanacaktır) istenecektir.

ONLINE BAŞVURU ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

-ÖZEL YETENEK SINAVI TANITIM VİDEOLARINI İZLEYİNİZ 

-SANAL DOSYA/PORTFOLYO İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

-ÖNEMLİ DUYURULAR VE ONLİNE BAŞVURU AŞAMALARI