Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi Makale Kabulüne Başlamıştır
Fakültemiz bünyesinde kurulan Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi makale kabulüne başlamıştır.
Dergimizin yayın kapsamında; Güzel Sanatlar Temel Alanı (Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Plastik Sanatlar, Sahne Sanatları, Sinema, Tasarım, Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu) ve sanat alanlarının eğitimine yönelik konular yer almaktadır.
Çalışmalarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/lokum adresinden gönderebilirsiniz.