Saz Eserleri Dinletisi
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Türk Sanat Müziği Ana sanat Dalı tarafından tarafından düzenlenen ‘’ Saz Eserleri Dinletisi’’  26 Aralık 2018 Çarşamba günü Saat: 17:00 da Güzel Sanatlar Fakültesi Küçük Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Tüm halkımız davetlidir.